Kế hoạch tập huấn giáo viên tháng 8/208 của Sở GD-ĐT Nghệ An

Thứ tư - 08/08/2018 09:15
GV cốt cán xem thông báo của Phòng GD-ĐT Vinh để thực hiện đúng lịch của Sở GD-ĐT
UBND THÀNH PHỐ VINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 504 /PGDĐT-THCS
V/v tập huấn cán bộ, giáo viên trung học
 năm 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                   Vinh, ngày 07 tháng 8 năm 2018
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
Thực hiện Công văn 1422/SGDĐT-GDTrH, ngày 26/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc tập huấn cán bộ, giáo viên trung học năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường một số nội dung như sau :
1. Tập huấn giáo viên cốt cán cấp THCS về dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực
- Nội dung: Rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai đổi mới thiết kế nội dung dạy học thành các chủ đề gắn với đổi mới phương pháp dạy học môn Mỹ thuật
  • Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 08/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, số 36 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh.
            - Thành phần tham gia:
TT Họ và tên Đơn vị Môn Ghi chú
1 Bùi Tuấn Anh Phòng GDĐT Thể dục  
2 Lê Trà Giang THCS Nghi Phú Mĩ thuật  
3 Phạm Quốc Huy THCS Hưng Hòa Mĩ thuật  
4 Nguyễn Thị Kim Dung THCS Quang Trung Mĩ thuật  
Yêu cầu: Giáo viên tập huấn mang theo sách giáo khoa môn học
2. Tập huấn cốt cán cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học các môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
- Nội dung: Quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; Hướng dẫn tổ chức biên soạn, quản lý và sử sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra kiểm tra đánh giá trên mạng ở các địa phương, cơ sở giáo dục.
- Thời gian, địa điểm:
+ Các lớp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD: 02 ngày bắt đầu từ 8 giờ ngày 09/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, số 36 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh.
+ Các lớp Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học: 02 ngày bắt đầu từ 8 giờ ngày 13/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, số 36 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh.
- Thành phần:
TT Họ và tên Trường THCS Môn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hương Đặng Thai Mai Toán  
2 Võ Nam Phong Hưng Hòa Toán  
3 Lê Thị Huyền Lê Lợi Toán  
4 Nguyễn Thị Hải Yến Hưng Dũng Toán  
5 Nguyễn Thị Xuân Hương Đặng Thai Mai Ngữ văn  
6 Hoàng Thị Nhung Nghi Phú Ngữ văn  
7 Nguyễn Thị Thu Hương Hà Huy Tập Ngữ văn  
8 Đặng Thị Mai Sương Bến Thủy Ngữ văn  
9 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trung Đô GDCD  
10 Nguyễn Thị Thuận Lê Lợi GDCD  
11 Nguyễn Thị Thanh Xuân Hưng Dũng GDCD  
12 Nguyễn Thị Quyên Vinh Tân GDCD  
13 Đỗ Thị Mai Hà Huy Tập Sinh học  
14 Nguyễn Thị Thúy Hòa Đặng Thai Mai Sinh học  
15 Lê Thị Thu Hương Nghi Liên Sinh học  
16 Nguyễn Thị Bảy Lê Lợi Sinh học  
17 Nguyễn Thị Duyên Bến Thủy Lịch sử  
18 Hồ Thị Thùy Trường Thi Lịch sử  
19 Nguyễn Thị Thu Hương Lê Lợi Lịch sử  
20 Phạm Thị Giang Đặng Thai Mai Lịch sử  
21 Nguyễn Thị Thanh Nga Hưng Dũng Địa lý  
22 Thái Thị Thắm Hồng Sơn Địa lý  
23 Phan Thị Vân Lê Mao Địa lý  
24 Trần Thi Hoài An Ng.Trường Tộ Địa lý  
25 Nguyễn Thị Hoài Phương Hưng Dũng Vật lý  
26 Lê Thị Hồng Thắm Lê Lợi Vật lý  
27 Nguyễn Thị Huyền Nga Hà Huy Tập Vật lý  
28 Nguyễn Thị Kiều Hoa Hồng Sơn Vật lý  
29 Đinh Thanh Tú Nghi Đức Hóa học  
30 Nguyễn Thị Oanh Đặng Thai Mai Hóa học  
31 Hùng Khánh Linh Vinh Tân Hóa học  
32 Phạm Thị Hồng Hóa Lê Lợi Hóa học  
Yêu cầu: Giáo viên tập huấn mang theo sách giáo khoa môn học 6,7,8 và 9; máy tính xách tay
3. Tập huấn giáo viên cốt cán cấp THCS về kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh
- Nội dung: Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 1, 2 và 3 theo Khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh phổ thông); Hướng dẫn áp dụng Định dạng đề thi đánh giá năng sử dụng Tiếng Anh Bậc 2 theo Khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học cơ sở) trong việc xây dựng đề thi và chấm thi; kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra trong chương trình tiếng Anh cấp THCS.
  • Thời gian, địa điểm: 02 ngày bắt đầu từ 8 giờ ngày 13/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, số 36 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh.
- Thành phần tham gia:
TT Họ và tên Trường THCS Môn Ghi chú
1 Thái Lan Cúc Hà Huy Tập Tiếng Anh  
2 Nguyễn Thị Kiều Trang Đặng Thai Mai Tiếng Anh  
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hưng Dũng Tiếng Anh  
4 Dương Phương Thảo Hồng Sơn Tiếng Anh  
Yêu cầu: Giáo viên tập huấn mang theo máy tính xách tay; USB 3G và tai nghe có kèm micro, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6,7,8 và 9.
4. Tập huấn lập trình Scratch cho giáo viên cốt cán môn Tin học cấp THCS
- Nội dung: Dạy học lập trình ngôn ngữ kéo thả Scratch
  • Thời gian, địa điểm:  02 ngày bắt đầu từ 8 giờ ngày 17/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, số 36 Nguyễn Đức Cảnh,
thành phố Vinh.
- Thành phần tham gia:
TT Họ và tên Trường THCS Môn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quyên Đặng Thai Mai Tin học  
2 Tạ Thị Lan Lê Lợi Tin học  
Yêu cầu: Giáo viên tập huấn mang theo sách giáo khoa môn học; máy tính xách tay
5. Tập huấn giáo viên cốt cán về phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THCS
- Nội dung: Giới thiệu thông Tư 01/2017/TT- BDGĐT ngày 13/1/2017 về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và THCS; Phương pháp thiết kế giảng dạy lồng ghép trong các bài học của môn học đối với cấp THCS
  • Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 20/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 Tỉnh, số 238, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.
            - Thành phần tham gia:
TT Họ và tên Trường THCS Môn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Nga Hưng Dũng Địa lý  
2 Trần Thị Hải Vân Quang Trung Ngữ văn  
Yêu cầu: Giáo viên tập huấn mang theo sách giáo khoa môn học; máy tính xách tay
6. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán môn thể dục thể chất cấp THCS năm 2018
- Nội dung: Phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất trong trường phổ thông; phương tiện phát triển các năng lực vận động cốt lõi; phương pháp phát triển phong trào thể thao
- Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 24/8/2018 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 Tỉnh, số 238, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.
- Thành phần tham gia:
TT Họ và tên Trường THCS Môn Ghi chú
1 Tống Huy Bình Quang Trung Thể dục  
2 Nguyễn Thị Mai Đặng Thai Mai Thể dục  
 
7. Tập huấn giáo viên cốt cán môn Lịch sử cấp THCS về thí điểm tích hợp nội dung văn hóa – lịch sử Đông Nam Á trong trường phổ thông
- Nội dung: Phương pháp dạy học tích hợp nội dung văn hóa - lịch sử ĐNA trong dạy học môn Lịch sử cấp THCS; sử dụng phần mềm CNTT vào dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.
- Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 24/8/2018 Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 Tỉnh, số 238, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.
            - Thành phần tham gia:
TT Họ và tên Trường THCS Môn Ghi chú
1 Bành Thị Thúy Hà Hà Huy Tập Lịch sử  
2 Đặng Thị Hoa Lê Lợi Lịch sử  
Yêu cầu: Giáo viên tập huấn mang theo sách giáo khoa môn học; máy tính xách tay
            Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS bố trí giáo viên tham gia các lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và đúng thời gian theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiên);
- CM THCS;
- Lưu: VT.
                    KT.TRƯỞNG PHÒNG
                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                        
                         
                                      (Đã ký)
                  
 
                        Hoàng Phương Thảo

 

Nguồn tin: Phòng GD-ĐT Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,201
  • Tháng hiện tại328,071
  • Tổng lượt truy cập27,011,448

  DỊCH VỤ QUAN TÂM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây