Website Trường THCS Lê Lợi, Vinh, Nghệ An

https://thcsleloi-vinh.edu.vn


Công văn số : 4089 /UBND-GD ngày 01 tháng 11 năm 2012 của UBND TP Vinh V/v Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


UỶ  BAN  NHÂN  DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH  PHỐ  VINH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

 Số : 4089 /UBND-GD                               Vinh, ngày 01  tháng 11 năm 2012

V/v Hướng dẫn tổ chức các hoạt động

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.           

 

 

 

    Kính gửi: 

 - UBND các phường, xã;

                                        - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông;

                              - Giám đốc các trung tâm giáo dục, dạy nghề.

 

          Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (20/11/1982 - 20/11/2012), với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, nhằm tôn vinh đội ngũ Nhà giáo và sự nghiệp trồng người, UBND Thành phố Vinh yêu cầu:

          1. Đối với các phường, xã:

 - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương để mọi tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua đó, giáo dục truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các phường, xã cần quan tâm thiết thực, động viên khích lệ tới đội ngũ Nhà giáo đã và đang công tác tại địa phương; phối hợp với Hội cựu giáo chức và các tổ chức đoàn thể, tổ chức tọa đàm, giao lưu gặp mặt các thế hệ nhà giáo; động viên, thăm hỏi kịp thời các nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 - Chỉ đạo các nhà trường đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học, Hội cha mẹ học sinh, có kế hoạch và nội dung cụ thể để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Tăng cường công tác quản lí, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 20/11, kiên quyết xử lí các cá nhân cố tình vi phạm Luật giao thông.

          2. Đối với các trường mầm non, phổ thông, các trung tâm giáo dục, dạy nghề:

Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với nội dung "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11" kể từ ngày 05-11 đến 30-11-2012, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu rõ ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua đó, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp trồng người.

         - Tổ chức tốt và có ý nghĩa các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong nhà trường; gắn hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam với việc tổ chức hội thảo cấp trường, cấp cụm về đổi mới PPDH, thao giảng, dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm dạy học, làm đồ dùng dạy học… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Phát động phong trào "Giờ học tốt", "Tuần học tốt"… gắn với chủ điểm "Biết ơn thầy cô giáo". Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; khuyến khích, động viên các nhà giáo say mê tìm hiểu khoa học, đúc rút các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Các tổ chức đoàn thể đăng ký xây dựng các công trình như công trình thanh niên, công trình măng non…. để thiết thực chào mừng.

          - Tích cực tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhà giáo. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên những nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo gặp khó khăn hoạn nạn.

          - Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp lễ 20/11.

Trên đây là một số nội dung định hướng tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch,  tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

  Nơi nhận:                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như trên (để thực hiện);                                                                     KT. CHỦ TỊCH

- Sở GD-ĐT (để b/c );                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Thành uỷ, HĐND (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Các phòng chuyên môn                                                                          (Đã ký)

   và Văn phòng UBND TP;

- Lưu VP.

Nguyễn Trung Châu

Tác giả bài viết: UBND TP Vinh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây