Website Trường THCS Lê Lợi, Vinh, Nghệ An

https://thcsleloi-vinh.edu.vn


Hướng dẫn của PGD về việc điều động, bố trí giáo viên năm học 2013 – 2014

Ngày 06/6/2013 PGD có công văn Số: 252/PGD-ĐT Về việc điều động, bố trí giáo viên năm học 2013 – 2014

   

UBND THÀNH PHỐ VINH                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 252/PGD-ĐT                                        Vinh, ngày 06 tháng 6 năm 2013          

  Về việc điều động, bố trí

giáo viên năm học 2013 – 2014

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học  Mầm non, Tiểu học,

Trung học cơ sở công lập trùc thuéc thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 2153/UBND-NV.GD ngày 29/5/2013 của UBND thành phố Vinh về việc điều động, bố trí giáo viên năm học 2013 – 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học triển khai cụ thể như sau:

Căn cứ vào Quyết định giao kế hoạch phát triển năm học 2013 – 2014 và định mức biên chế tỉnh giao, Nhà trường xây dụng Kế hoạch bố trí sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ giáo viên được phân bổ theo quy định, đồng thời Lập danh sách giáo viên diện điều động cho năm học 2013 – 2014.

1. Giáo viên lập danh sách điều động:

a). Giáo viên dôi dư ở từng môn học so với nhu cầu của nhà trường hoặc giáo viên dôi dư so với tổng biên chế được giao.

b). Tối thiểu 15% giáo viên trong tổng số biên chế được giao.

c). Giáo viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đã nuôi con nhỏ được trên 24 tháng tuổi, tính từ khi vi phạm đến 8/2013.

2. Những trường hợp được xem xét hoãn điều động:

- Giáo viên THCS được nhà trường cử phụ trách trung tâm HTCĐ (không tính vào định mức 1,9);

- Giáo viên có thời gian công tác còn lại dưới 24 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu;

- Giáo viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 24 tháng tuổi;

- Giáo viên được phân công đảm nhận các chức danh CTCĐ, Tổ trưởng CM, Trưởng ban thanh tra.

- Bản thân giáo viên là thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh. Con liệt sỹ, con  thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; Bản thân giáo viên ốm đau lâu dài đang điều trị tại bệnh viện (2 tháng trở lên);

- Giáo viên có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; lực lượng vũ trang thường xuyên đi công tác xa nhà; giáo viên có con ốm đau, bệnh tật điều trị lâu dài hoặc bản thân đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ già đau yếu.

- Giáo viên đánh giá xếp loại cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ (nếu 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì giải quyết nghỉ việc theo Quyết định 86/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ);

* Đối với giáo viên có nguyện vọng thuyên chuyển trong nội bộ thành phố phải làm đơn có ý kiến của Hiệu trưởng. Đơn gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo  tổng hợp (trước ngày 10/6), UBND thành phố căn cứ vào nhu cầu biên chế và thực tế của các đơn vị để xem xét, giải quyết.

3. Tổ chức triển khai thực hiện:

a). Hiệu trưởng phổ biến nội dung Công văn số 2153/UBND-NV.GD ngày 29/5/2013 của UBND thành phố Vinh về việc điều động, bố trí giáo viên năm học 2013 – 2014 trước Hội đồng sư phạm nhà trường.

b). Thành lập Hội đồng xét Lập danh sách giáo viên diện điều động: Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, Phó hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn là Phó chủ tịch Hội đồng; Thư ký Hội đồng trường là Thư ký; Các Ủy viên là Tổ trưởng chuyên môn và Trưởng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

c). Nguyên tắc xét điều động giáo viên:

- Căn cứ định biên được giao theo kế hoạch, Hội đồng của trường bố trí, sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Định mức giáo viên THCS 1,9 GV/lớp, Tiểu học 1,2 GV/lớp, Mầm non 1,8 GV/lớp 5 tuổi và 1,5 GV/lớp với các lớp còn lại.

- Giáo viên nghỉ hưu từ nay đến tháng 4/2014 được trừ vào biên chế hiện có.

- Lập danh sách giáo viên diện điều động của nhà trường cho năm học 2013 – 2014, số lượng theo quy định ở mục 1.

- Đề xuất kiến nghị những vị trí (môn dạy) còn thiếu cần bổ sung.

d). Thông báo công khai danh sách giáo viên dự diện điều động trước Hội đồng sư phạm nhà trường.

e). Báo cáo việc triển khai và Danh sách giáo viên dự kiến điều động gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2013 (nộp đ/c Kính).

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch điều động, bố trí năm học 2013 – 2014.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG  

                                                                               - Chủ tịch UBND TP;

-                                                                                                                                                                   - Phó CT văn xã;                                                                              

-                                                                                                                                                                   - Phòng Nội vụ:

-                                                                                                                                                                   - Lưu VT.                                                                                             (đã ký)

                                   

-                                                                                                                                                                            

-                                                                                                                                                                                                                                                                        Thái Khắc Tân

 

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây